Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku

Co do zasady odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W 2019 r. zmieniły się na korzyść podatników będących spadkobiercami przepisy w zakresie opodatkowania obejmujące odpłatne zbycie Dowiedz się więcej…