Jednego z moich klientów na początku roku spotkała przykra niespodzianka. Po wejściu na swój rachunek bankowy klient spostrzegł, iż z jego konta zniknęły pieniądze. Okazało się, że środki z konta zostały zabrane przez komornika, o czym dłużnik dowiedział się przypadkiem nie wiedząc co się stało.

Sytuacja, która doprowadziła do zajęcia rachunku bankowego mojego klienta to oczywiście wszczęcie przez wierzyciela egzekucji komorniczej.

Większość wierzycieli jest świadoma sytuacji tego, że wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne mające na celu doprowadzić do przymusowej egzekucji długu. Niestety jest wielu dłużników, którzy są nieświadomi, iż toczyło się przeciwko nim jakieś postępowanie sądowe. Zdziwienie ich w przypadku zajęcia rachunku bankowego jest tym większe. Często dochodzi też do zajęcia często niemałych środków pieniężnych.

Takie sytuacje mają niestety miejsce w życiu. Czy dłużnik pozostaje wówczas bez szans, gdy komornik ściągnął całą kwotę należną do zapłaty, czy są szanse, aby odzyskać zabrane przez komornika pieniądze. To zależy…

Dlaczego dłużnik nie wiedział o sprawie sądowej a potem o egzekucji komorniczej. Sąd ma obowiązek doręczyć pozwanemu pozew tak, by mógł on podjąć obronę. W sprawie mojego klienta sąd podjął próbę doręczenia mu pozwu. Jednak na adres, pod którym ów klient od dawna już nie mieszkał. Pismo następnie zostało awizowane na poczcie. Z poczty klient również nie odebrał pisma, bo nie był świadom, że tam na niego czeka. Sąd jednak uznał, że pismo zostało skutecznie doręczone.

Sąd mógł zapobiec uznaniu pisma za skutecznie doręczone, gdyby zastosował przepis zobowiązujący powoda do doręczenia pisma przez komornika sądowego. Wówczas komornik ustaliłby, że pod adresem wskazanym przez powoda dłużnik nie mieszka., co byłoby ratunkiem dla dłużnika I większości spraw tak właśnie się dzieje w przypadku, gdy pozwany nie odbierze pisma. Jednak jak się okazuje nie zawsze.

Czy dłużnik, gdy komornik jednak zajął mu konto i wyegzekwował środki może jeszcze podjąć obronę i odzyskać pieniądze, o tym w następnym odcinku.

Gdy komornik zajął Ci konto a tym nie kojarzysz sprawy zawsze warto niezwłocznie skontaktować się z radcą prawnym lub adwokatem, bo część spraw da się wygrać, a zabrane przez komornika pieniądze odzyskać.


1 komentarz

Zajęcie rachunku bankowego część II – Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Anna Malicka – Zamość · 4 lutego, 2022 o 6:28 pm

[…] ostatnim artykule Zajęcie rachunku bankowego część I opowiadałam o sytuacji mojego klienta, który po Nowym Roku zorientował się, że ma zajęcie […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *