W ostatnim artykule Zajęcie rachunku bankowego część I opowiadałam o sytuacji mojego klienta, który po Nowym Roku zorientował się, że ma zajęcie komornicze na koncie i nie kojarząc z jakiego powodu zgłosił się do mojej kancelarii po poradę.

W sytuacji, gdy komornik zajmuje konto i dowiadujesz się o tym musisz działać szybko, gdyż masz tylko siedem dni na złożenie zażalenia do sądu o uchylenie klauzuli wykonalności. Sytuacje, w których dłużnik nie wie, że ma zadłużenie i zajęcie jest pierwszą czynnością, z której o nim się dowiaduje najczęściej spowodowane jest posługiwaniem się przez wierzyciela nieaktualnym adresem dłużnika.

Zażalenie może Ci przygotować kancelaria radcy prawnego lub adwokacka.

W sytuacji, gdy nie mieszkasz pod wskazanym przez wierzyciela adresem może dojść do zastępczego doręczenia pisma przez sąd np. dorosłemu domownikowi doprowadzić to może do uprawomocnienia się wyroku i wszczęcia egzekucji komorniczej a nawet wyegzekwowania całej należności.

Jeśli nie kojarzysz długu na pewno warto złożyć jak najszybciej zażalenie do sądu na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i wnieść o doręczenie wydanego w sprawie wyroku. W następstwie złożonego zażalenia, jeśli wykażesz, że nie mogłeś podjąć obrony z powodu nieodręczenia pism, ponadto wykażesz, że mieszkałeś pod innym niż wskazany w pozwie adres zamieszkania, sąd uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczy ci wyrok.

W chwili, gdy otrzymasz wyrok dowiesz się o treści roszczenia i dowodach wierzyciela i będziesz mógł podjąć obronę, przedstawić swoje stanowisko i dowody. W wielu sprawach dochodzi do uchylenia nakazów zapłaty i oddalenia roszczeń na przykład z uwagi na przedawnienie.

W takiej sytuacji wierzyciel będzie zobowiązany do zwrócenia Ci wszystkich środków, które na jego rzecz z twojego konta zabrał komornik.

Nasza kancelaria radcy prawnego Mariola Malicka (Rynek Solny 1) w Zamościu pomogła z sukcesem odzyskać zajęte środki w sytuacjach, o których mowa wyżej. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu i do czytania naszej strony www.radcaprawnyzamosc.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *