UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TO ODDŁUŻENIE OSOBY PRYWATNEJ, DZIĘKI NIEJ MOŻNA WYJŚĆ Z DŁUGÓW. W 2019 roku przygotowany został projekt nowelizacji prawa upadłościowego z zamiarem wniesienia go pod obrady parlamentu. Nowelizacja przewiduje, że sąd nie będzie sprawdzał, czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub zwiększył jej stopień na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Sąd będzie zwracał uwagę przede wszystkim na przesłanki, wskazane w p. 2 art. 4914

Powyższe zmiany spowodują, że nie będzie badany stopnień winy dłużnika na etapie rozpatrywania jego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jakie są powody powstania niewypłacalności sąd zbada znacznie później – na etapie ustalania planu spłaty. W związku z tym jeżeli wina dłużnika w powstaniu niewypłacalności jest ewidentna, plan spłaty wierzycieli będzie przedłużony do siedmiu lat
Jednakże łatwiej będzie ogłosić samą upadłość.

Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Marioli Malickiej, znajdującej się na Starym Mieście w Zamościu, Rynek Solny 1 ( z tyłu Kamienic Ormiańskich – na zdjęciu ), tel 506 409 619.


1 komentarz

Jacek · 8 kwietnia, 2019 o 8:26 am

Projekt również przewiduje oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości :wyłączenie możliwości oddłużenia tylko w wyjątkowych okolicznościach to jest w
przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie
zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części
składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, z
zachowaniem możliwości zastosowania klauzuli generalnej opartej na względach
słuszności i względach humanitarnych (art. 369 ust. 3);
Także nie każdy ogłosi upadłość, wszystko dalej zależy od sądu 😔

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *