Dział spadku bez spłat i dopłat a podatek od spadków i darowizn

Dział spadku może być umowny ale też sądowy. W jego następstwie dochodzi do zniesienia współwłasności pomiędzy spadkobiercami jako współwłaścicielami. Na skutek działu spadku dochodzi do podziału majątku spadkowego w ten sposób. Dział spadku może nastąpić poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnych z dopłatami lub bez, ale też przez przyznanie rzeczy wspólnej Dowiedz się więcej…