Z dniem 5 października 2023 r. weszła w życie bardzo istotna zmiana kodeksu cywilnego dotycząca zasiedzenia nieruchomości rolnej. Przepis, który ograniczał zasiedzenie nieruchomości rolnej został uchylony. Jest to bardzo dobra zmiana, albowiem wykluczała możliwość zasiedzenia nieruchomości rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem.

Przepis ten został wprowadzony w 2016 r. i objął swoim zakresem zasiedzenia, których bieg jeszcze się nie zakończył. Dochodzić mogło do sytuacji, w których osoby zaczęły zasiadywać nieruchomość mając status rolnika, ale na datę zasiedzenia już tego statusu nie miały, co uniemożliwiało im nabycie własności przez zasiedzenie.

Zasiedzieć nieruchomości rolnej nie mogli również j spadkobiercy rolnika, którzy po śmierci przejęli nieruchomość w posiadanie, jeśli nie mieli statusu rolnika indywidualnego.

Większość osób starających się o ustalenie na swoją rzecz prawa własności nieruchomości w trybie zasiedzenia sądziło, iż trzydziestoletni upływ czasu jest wystarczającą przesłanką, aby posiadanie nieruchomości przekształcić we własność.

Przepis był krytykowany tak w orzecznictwie jak i doktrynie prawa, co skłoniło ustawodawcę po kilku latach do wyeliminowania go z obrotu prawnego. Na szczęście.

Masz pytanie związane z zasiedzeniem zapraszamy do konsultacji w kancelaria Radca Prawny Zamość Mariola Malicka, ul. Rynek Solny 1 w Zamościu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *