Co do zasady odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W 2019 r. zmieniły się na korzyść podatników będących spadkobiercami przepisy w zakresie opodatkowania obejmujące odpłatne zbycie nieruchomości i aktualnie przemawiają na korzyść podatników.

Zgodnie z nowymi przepisami odpłatne zbycie nieruchomości nie wystąpi, jeżeli:

  • od końca roku, w którym spadkodawca wybudował lub nabył nieruchomość albo prawo majątkowe, upłynęło 5 lat;
  • w drodze działu spadku nastąpi nabycie lub zbycie nieruchomości albo prawa majątkowego do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, nabytej w drodze spadku i dziale spadku istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę oraz czy w wyniku dokonania działu spadku nie następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany udział w spadku.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *