Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku rozpoczyna postępowanie, którego celem jest ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Jak już wiesz rezultatem takiego postępowania będzie wydanie przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy. Pisałam już również, iż spadkobiercy potrzebują postanowienia stwierdzającego ich dziedziczenie po danym spadkodawcy. Jest to pożądane Czytaj dalej…

Wypadek przy pracy

Do naszej Kancelarii w Zamościu przy Rynku Solnym przychodzą różni klienci, najczęściej szukający pomocy prawnej w rozwiązaniu problemów, które ich spotkały. Nie tak dawno zjawił się klient, któremu pracodawca odmówił uznania zdarzenia w pracy za wypadek. Takie sytuacje wbrew pozorom nie zdarzają się tak rzadko. Wypadki w pracy się zdarzają, Czytaj dalej…

Majątek małżeński a choroba małżonka

Do mojej kancelarii przyszedł klient, który chciał uzyskać poradę jak rozporządzić nieruchomością wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. Jego sytuacja była o tyle trudna, że nieprzytomna żona znajdowała się w szpitalu. Mimo to klient sądził, że istnieją możliwości, aby rozporządzać majątkiem bez jej udziału. I nie chodziło tutaj, aby zrobić coś Czytaj dalej…