W obrocie prawnym funkcjonują umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy zawierane w związku z nabyciem przez rolnika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej.

Spór o charakter prawny umowy przekazania gospodarstwa rolnego został w istocie rzeczy w sposób jednoznacznie rozstrzygnięty w kierunku stwierdzenia, że umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy nie jest umową darowizny.

Kolejne zagadnienie czy gospodarstwo objęte umową przekazania wchodzi do majątku wspólnego następcy i jego małżonka, czy też stanowi majątek odrębny następcy.

Wątpliwości rozstrzygnął SN orzekając, iż gospodarstwo rolne, przekazane  następcy pozostającemu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, należy do majątku wspólnego.

Czy była żona jest uprawniona do ubiegania się o podział gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy umowę przekazania gospodarstwa rolnego podpisywał wyłącznie były małżonek, a żona nie brała udziału w czynności notarialnej? 

Sąd Najwyższy orzekł, iż nawet, jeśli umowę o przekazaniu gospodarstwa rolnego podpisał tylko jeden z małżonków, taka czynność prawna jest ważna a jej skutkiem jest nabycie nieruchomości do wspólności małżeńskiej . 

Zatem gospodarstwo rolne nawet, jeśli stroną umowy był tylko jeden z małżonek wejdzie do majątku wspólnego i będzie podlegało podziałowi w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej na przykład na skutek rozwodu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *