W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami z mocy samego prawa powstaje małżeńska wspólnota majątkowa. Jest to podstawowy ustrój majątkowy, może być on zmieniony umową zawartą pomiędzy małżonkami. To są słynne intercyzy. Intercyza jednak to nie tylko umowa wyłączająca wspólność majątkową, ale też rozszerzająca ją na przykład na nieruchomość drugiego małżonka.

Pozostając w kręgu sytuacji klasycznej, gdzie ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami to wspólnota majątkowa chcę ci dzisiaj powiedzieć o przypadku nakładów z majątku wspólnego na majątek małżonka. Najczęściej też chyba spotykana sytuacja to taka, gdy należące do obojga małżonków pieniądze są inwestowane w budowę, rozbudowę, remont domu drugiego małżonka

Budowa na działce współmałżonka

Czy inwestować wspólne pieniądze w budowę na działce współmałżonka. Większość z Was zapewne wie, że nie jest to dobry pomysł. Jak wiadomo przecież właścicielem domu będzie właściciel działki a więc jeden współmałżonek. W przypadku rozwodu w takiej sytuacji nieruchomość współmałżonka nie będzie wspólna, pozostanie ona własnością współmałżonka.

W życiu takich sytuacji nie jest znowu aż tak mało, gdy jedno tylko z małżonków jest właścicielem działki, na której w czasie trwania małżeństwa ze wspólnych środków został wybudowany dom.

Prawnie nie ma przeszkód, aby małżonek właściciel działki rozszerzył jej własność na drugiego małżonka. Z różnych powodów nie zawsze jednak to następuje. Czy zatem małżonek, który nie ma tytułu własności w przypadku rozwodu jest na straconej pozycji.

Roszczenie o zwrot nakładów

W sytuacji, jak wyżej, gdy dochodzi do rozwodu i podziału majątku wspólnego małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości może domagać się od drugiego małżonka zwrotu nakładów, które zostały poniesione np. na budowę domu z majątku wspólnego.

Prawo tutaj też pomaga, gdyż sąd z urzędu bada czy zostały poczynione nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty a gdy ustali, że były rozstrzyga o ich rozliczeniu. Nie zwalnia to jednak stron z obowiązku dowodzenia czy i jakie nakłady zostały dokonane i jaka była ich wartość.

Jeśli masz podobny problem i pytania możesz skontaktować się z Kancelarią Radcy Prawnego w Zamościu, Rynek Solny 1.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *