Dział spadku może być umowny ale też sądowy. W jego następstwie dochodzi do zniesienia współwłasności pomiędzy spadkobiercami jako współwłaścicielami. Na skutek działu spadku dochodzi do podziału majątku spadkowego w ten sposób.

Dział spadku może nastąpić poprzez fizyczny podział rzeczy wspólnych z dopłatami lub bez, ale też przez przyznanie rzeczy wspólnej jednemu spadkobiercy za spłatą pozostałych lub bez obowiązku spłat. Mamy wówczas do czynienia z nieodpłatnym działem spadku.

Czy mamy wówczas do czynienia z nieodpłatnym przysporzeniem na rzecz spadkobiercy, który otrzymał rzecz kosztem pozostałych spadkobierców . Czy zatem w związku z tym powstaje obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. W katalogu tym nie został ujęty dział spadku, jako czynność podlegająca opodatkowaniu.

Reasumując nieodpłatny dział spadku nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto wystąpić o indywidualną interpretację do urzędu skarbowego, aby mieć interpretację wiążącą urzędu skarbowego a tym samym spać spokojnie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *