Do mojej kancelarii przyszedł klient, który chciał uzyskać poradę jak rozporządzić nieruchomością wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. Jego sytuacja była o tyle trudna, że nieprzytomna żona znajdowała się w szpitalu. Mimo to klient sądził, że istnieją możliwości, aby rozporządzać majątkiem bez jej udziału. I nie chodziło tutaj, aby zrobić coś za plecami żony, raczej wobec niepewności co do przebiegu choroby, czasu trwania a nawet przeżycia żony klient chciał wiedzieć na czym stoi.

Jak to bywa w życiu, tak również i w tej sytuacji, klient nie posiadał żadnych pełnomocnictw od żony upoważniających go do rozporządzania nieruchomością wchodzącą w skład majątku wspólnego. W takiej sytuacji więc nie jest uprawniony do rozporządzenia nieruchomością wspólną a jedynie do sprawowania zarządu majątkiem wspólnym tak, aby zachować jego substancję.

Kolejne pytanie klienta było co w sytuacji, gdy stan chorej żony nie ulegnie poprawie a z biegiem czasu może pojawić się również zupełnie realna potrzeba rozporządzenia nieruchomością wspólną. Wówczas istnieje możliwość, aby zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

W interesie rodziny może leżeć odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli jego celem jest uzyskanie środków niezbędnych do nabycia innego lokum, lepiej zaspokajającego aktualne potrzeby rodziny. Dobro rodziny może w pewnych okolicznościach przemawiać za zbyciem nieruchomości lub innego cennego składnika majątkowego nawet wtedy, gdy spowoduje to trwałe zmniejszenie majątku wspólnego, np. jeżeli potrzebne są środki pieniężne do ratowania życia lub zdrowia członka rodziny, do usamodzielnienia dziecka.

Innym prawnym instrumentem pozwalającym na wyjście z patowej sytuacji spowodowanej długotrwałą i nierokującą chorobą współmałżonka  jest ubezwłasnowolnienie chorego współmałżonka i ustanowienie drugiego małżonka prawnym opiekunem. Jednak nawet w takiej sytuacji opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku chorego współmałżonka a do takich na pewno należeć będzie rozporządzenie nieruchomością wchodzącą w skład majątku wspólnego.

W życiu bywa też i tak, że pozostały przy zdrowiu małżonek nie decyduje się na żadne kroki prawne poprzestając na uprawnieniu do zarządzania majątkiem wspólnym aż do śmierci chorego małżonka. Wraz e śmiercią małżonka rozporządzenie majątkiem wspólnym nie stanie się jednak łatwiejsze dla małżonka pozostałego przy życiu albowiem powstanie konieczność uregulowania kwestii spadkowych po zmarłym małżonku.

Jak widać sytuacja majątkowa małżonków przy ustroju wspólności majątkowej w sytuacji nagłej choroby jednego z małżonków pociąga za sobą szereg trudnych do przezwyciężenia przeszkód w rozporządzeniu majątkiem zgromadzonym przez za życia przez oboje małżonków.

Znalazłeś się w podobnej sytuacji i potrzebujesz pomocy prawnej możesz skorzystać z pomocy naszej Kancelarii znajdującej się przy Rynku Solnym w Zamościu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *