Upadłość konsumencka – zmiany w 2019

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TO ODDŁUŻENIE OSOBY PRYWATNEJ, DZIĘKI NIEJ MOŻNA WYJŚĆ Z DŁUGÓW. W 2019 roku przygotowany został projekt nowelizacji prawa upadłościowego z zamiarem wniesienia go pod obrady parlamentu. Nowelizacja przewiduje, że sąd nie będzie sprawdzał, czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności lub zwiększył jej stopień na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Sąd będzie zwracał uwagę przede Dowiedz się więcej…

Upadłość konsumencka w roku 2017, czy będą zmiany

W związku z liberalizacją przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej liczba ogłaszanych upadłości stale wzrasta. Czasy są takie, że wielu z nas popada w długi często nie z własnej winy. Nagła choroba, utrata pracy, rozwód to tylko niektóre przecież przyczyny kłopotów z niewypłacalnością. Według różnych szacunków w Polsce jest od 250 Dowiedz się więcej…