kobeiat i męzczyna

Mały oraz średni przedsiębiorca  ( również w Zamościu) zakładając działalność gospodarczą chce ograniczyć niezbędne formalności do minimum. Zazwyczaj wybraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna działalność gospodarcza osoby fizycznej.

Początkującego przedsiębiorcę pochłania przede wszystkim organizacja młodego biznesu. Wszak nie jest to takie proste, aby biznes rozkręcić, a chyba tym bardziej w Zamościu czy Tomaszowie. W zdecydowanej większości przypadków nikt nie zastanawia się czy forma wybranej działalności gospodarczej jest adekwatna do ryzyka z nią związanego. Płyną miesiące a nawet lata nasz biznes się rozrasta, rosną też obroty, ale też i zobowiązania a może kredyty.

Odpowiedzialność za zobowiązania firmy prowadzonej w formie indywidualnej działalności gospodarczej jest odpowiedzialnością nieograniczoną to znaczy za zobowiązania zaciągane w związku z tą działalnością odpowiadamy całym majątkiem firmowym, ale także majątkiem osobistym, często majątkiem należącym do małżeńskiej wspólności majątkowej.

W przypadku więc jakiegoś niepowiedzenia w naszej działalności wierzyciele firmy mogą sięgnąć nie tylko do majątku firmowego, ale i do majątku osobistego stanowiącego majątek dorobkowy małżonków.

Jak zabezpieczyć majątek rodziny przed niepowodzeniami firmy, które w życiu firmy mogą się przydarzyć. Rozdzielność majątkowa ( intercyza) między małżonkami nie zawsze jest najlepszym z możliwych wyjść.

Z punktu widzenia prawnego, firmy prowadzące działalność gospodarczą w większych rozmiarach, zaciągające zobowiązania o znacznej wysokości, obarczone ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinny wybrać bezpieczną formę prawną dla swojej działalności.

Spotykam się w mojej Kancelarii Radcy Prawnego w Zamościu z przedsiębiorcami, którzy poszukują najlepszego rozwiązania w tej trudnej sytuacji.

Optymalną z punktu widzenia prawno-podatkowego formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z o.o. spółka komandytowa. Taki twór, w którym wspólnikiem odpowiedzialnym całym majątkiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a a osoby fizyczne w naszym przypadku komandytariusze odpowiadają w sposób ograniczony. Wyeliminowane zostaje ryzyko odpowiedzialności majątkiem osobistym, a i podatkowa forma dla osób fizycznych jest optymalna w porównaniu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Taka forma, po wnikliwej analizie prawnej, powinna być wybrana już na początku działalności gospodarczej, gdy wdrożenie jej jest stosunkowo prostą operacją prawną.

Natomiast, gdy firma już funkcjonuje, posiada często dość skomplikowaną historię gospodarczą, a może odnotowuje problemy finansowe wówczas zmiana formy prawnej na tą bezpieczniejszą wymaga czasu, wysiłku, nakładów finansowych no i bezwzględnie pomocy prawnika. Sam proces wymaga też odpowiednio dłuższego czasu, gdyż taka transformacja będzie skomplikowaną operacją prawną.

Jednak nawet w takiej sytuacji należy bezwzględnie rozważyć zmianę formy prawnej prowadzonej działalności przede wszystkim ze względu na ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania i ochronę majątku osobistego stanowiącego często dorobek rodziny.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *