Podział majątku po rozwodzie to temat rzeka. W Polsce najczęściej ustrojem majątkowym małżonków jest wspólność majątkowa. Jest to wspólnota specyficzna, bo bezudziałowa. Żaden z małżonków nie ma prawa rozporządzać udziałem w majątku wspólnym podczas trwania wspólnoty.

Wspólność majątkowa małżeńska kończy się wraz z ustaniem małżeństwa, ale też zawarciem tzw. intercyzy umowy majątkowej wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej. Po ustaniu wspólności majątkowej najczęściej powstaje problem dotyczący podziału majątku dorobkowego małżonków.

Jeśli to śmierć jednego z małżonków położyła kres wspólnocie majątkowej to bywa, że spadkobiercy wraz z pozostałym przy życiu małżonkiem nie dokonują podziału majątku wspólnego. W przypadku rozwodu z reguły prędzej czy później małżonkowie dokonują podziału majątku, którego podczas małżeństwa się dorobili.

Podział majątku wspólnego może być dokonany w formie umowy zawartej przed notariuszem w przypadku, gdy małżonkowie dojdą do porozumienia i będą zgodni. Jest to optymalna forma, jednak w życiu nie zdarza się aż tak często. Bowiem małżonkowie po rozwodzie często są bardzo skonfliktowani tak, że zgodny podział majątku wspólnego nie wchodzi w grę.

Największy problem pojawia się, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, na przykład wspólnie wybudowany w czasie trwania małżeństwa dom. Jak dokonać podziału tego domu, komu przyznać własność nieruchomość a kogo spłacić a co gdy na budowę domu został zaciągnięty kredyt hipoteczny.

Jeśli małżonkowie się nie dogadają co do podziału majątku to jedynie sąd może rozstrzygnąć ich spór. Mamy wówczas do czynienia z sądowym podziałem majątku wspólnego.

Dzisiaj chciałabym rozważyć tylko jeden aspekt sądowego podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzi wspólny dom. Nie wszyscy wiedzą, że preferowanym przez ustawodawcę sposobem podziału majątku wspólnego jest podział fizyczny. To znaczy ni mniej ni więcej tylko tyle, że jeśli dom da się podzielić fizycznie i wnosi o to co najmniej jedna strona to taki podział jest bardzo realny.

To czy podział fizyczny domu mieszkalnego jest możliwy musi ocenić biegły sądowy. Podział budynku co do zasady będzie możliwy, gdy istnieje w budynku pionowa ściana działowa dzieląca budynek. Jeśli takiej ściany nie ma nieruchomość budynkowa może być podzielona poprzez wyodrębnienie w niej lokali mieszkalnych, które mogłyby stanowić odrębną własność.

Podział budynku w pionie dotyczy większych domów, w przypadku mniejszych w grę może wchodzić wyodrębnienie lokali. Czasami ludziom na tym zależy, bo nie mają gdzie mieszkać i mimo rozwodu rozważają taką opcję. Jednak pamiętajmy, że zgłoszenie roszczenia o podział fizyczny może być także strategią procesową w sprawie działowej.

A co gdy nasz dom jest w kredycie, dzielić go, sprzedawać a co z kredytem. Jak ktoś słusznie zauważył łatwiej rozwieźć się z mężem czy żoną niż z kredytem. I jest w tym powiedzeniu wiele prawdy.

Jeśli borykasz się z problemem podziału majątku wspólnego możesz liczyć na pomoc naszej kancelarii Radca Prawny Zamość Mariola Malicka, Rynek Solny 1.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *