Kancelaria świadczy usługi z wielu dziedzin prawa na rzecz klientów indywidualnych. Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom i spółkom oferujemy kompleksowe porady, konsultacje i doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, , prawa administracyjnego, prawa pracy, prawo ochrony danych osobowych ( RODO ) a także innych dziedzin prawa. Pomagamy także przedsiębiorcom w odzyskaniu należności ( np niezapłaconych faktur ) na drodze postępowania polubownego, prowadzimy również spory dotyczące realizacji umów; W kolejnym etapie świadczymy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi i innymi sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej

Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Anna Malicka znajduje się w Zamościu  przy ul Rynek Solny 1 -po lewej stronie zdjęcia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *