Osoba rozpoczynająca własną działalność gospodarczą staje przed niezmiernie istotnym dylematem wyboru najwłaściwszej formy prawnej dla jej prowadzenia. Kilka dni temu odwiedził mnie w mojej Kancelarii Radcy Prawnego w Zamościu przy Rynku Solnym 1  klient rozpoczynający nowe przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest  handel. Poprosił mnie o pomoc prawną i porady związaną z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

SAM_3814Kancelaria znajduje się na zdjęciu, w kamienicy po prawej stronie

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najbardziej popularnych form spółki handlowej w Polsce. Do zalet Sp z o.o.  niewątpliwie należy:

  • ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania,
  • za zobowiązania zaciągnięte odpowiada w pierwszej kolejności spółka, gdyż jest ona osobnym bytem prawnym,
  • spółki takie można zakładać w każdym celu, nie tylko gospodarczym,
  • brak obciążeń ZUS-owskich dla wspólników,
  • mniejsze sformalizowanie i uproszczenie w porównaniu ze spółką akcyjną,
  • Jedynym organem, który musi zostać powołany, jest zarząd, organy nadzoru mają w zasadzie charakter fakultatywny,
  • (…)

Kancelaria pomaga w założeniu, rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przygotowaniu niezbędnych dokumentów, skierowaniu do KRS-u (…) Pomagamy także w odpowiedzi na pytanie czy warto taką spółkę założyć, czy może właściwsze jest prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *