W czasach współczesnych wiele par żyje ze sobą nie zawierając związku małżeńskiego czyli w tzw. konkubinacie. Znajdują w tym wiele zalet. W przypadku rozpadu więzi nie muszą iść do sądu i tłumaczyć się dlaczego chcą zakończyć związek.

Jeśli w związku konkubenckim są dzieci to w przypadku braku porozumienia między rodzicami sprawy mogą oczywiście znaleźć swój finał w sądzie na przykład o zasądzenie alimentów czy ustalenie kontaktów.

Czy jednak w każdym przypadku, poza kwestią dzieci, jest się łatwo konkubentom rozstać. Niestety niekoniecznie i wiedzą to wszyscy, którzy kończyli związek partnerski. Najwięcej problemów wynika oczywiście na tle rozliczeń finansowych.

Rozliczenia finansowe pomiędzy konkubentami są bardzo trudnym obszarem pod względem nie tylko faktycznym, ale też i prawnym. Nie ma bowiem w prawie polskim przepisów prawa regulujących związki partnerskie i ewentualne kwestie rozliczeń między nimi..

W przypadku sporu między partnerami na tle najczęściej nakładów jednego partnera na majątek drugiego musimy wspierać się ogólnymi przepisami prawa. Aktualnie orzecznictwo wypracowało w miarę jednolitą linię orzeczniczą zgodnie z którą sądy najczęściej rozstrzygają spory majątkowe między byłymi konkubentami na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Gdy ludzie są razem tak w małżeństwie jak i w związku partnerskim naprawdę często nie zastanawiają się nad kwestiami majątkowymi. Wiele osób czyni nakłady na nieruchomość partnera nie zawierając jakiejkolwiek umowy ani nawet nie zabezpieczając się w jakiś szczególny sposób. Wynikają potem z tego liczne problemy.

Jednakże sprawa nie jest aż tak beznadziejna jak na pierwszy rzut oka by się wydawało. Partner, który czynił nakłady na majątek, nieruchomość drugiego partnera czy to w formie środków pieniężnych czy osobiście świadczonej pracy może wystąpić do sądu o zwrot bezprawnie uzyskanych jego kosztem przez partnera korzyści.

Kwestie rozliczeń majątkowych między partnerami nie należą oczywiście do spraw łatwych, jednak nie jest też tak, że są to sprawy beznadziejne. Są bowiem podstawy prawne pozwalające na skuteczne dochodzenie swoich praw przed sądem.

Znalazłeś się w podobnej, jak opisana w niniejszym artykule, sytuacji możesz skorzystać z naszych usług Kancelaria Radca Prawny Zamość, ul. Rynek Solny 1 w Zamościu. Zapraszamy do kontaktu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *