Jednym z tematów, które są rozważane w sprawach o dział spadku są nakłady poczynione przez jednego lub kilku spadkobierców na majątek spadkowy w szczególności nieruchomość. Dzieje się tak na przestrzeni lat zanim dojdzie do działu spadku, gdy jeden lub kilku spadkobierców dokonują nakładów na majątek spadkowy.

Nakłady mogą być języczkiem uwagi w sprawach działowych, albowiem często podnosząc wartość majątku spadkowego mają znaczenie przy rozliczeniach między spadkobiercami. W szczególności ma to znaczenie przy wyjściu ze współwłasności i np. ustaleniu należnych spłat.

Dobrą wiadomością dla tych spadkobierców, którzy dokonywali spłat jest, iż przy wyjściu ze współwłasności mogą zgłosić roszczenie o rozliczenie tychże nakładów i zażądać uwzględnienia ich we wzajemnych rozliczeniach między współspadkobiercami.

Temat nakładów nie jest prosty ani oczywisty w każdej sprawie spadkowej, dlatego Kancelaria Radca Prawny Zamość, pomaga i doradza w indywidualnych sprawach spadkowych znajdując adekwatne rozwiązanie prawne.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *