Większość osób, które odwiedzają kancelarię (Radca Prawny Zamość, Rynek Solny 1) i oczekuję porady w sprawach spadkowych słyszało o dziedziczeniu z dobrodziejstwem inwentarza. Mają świadomość też, że jeśli spadkodawca nie pozostawił majątku to spadkobiercy nie będą odpowiadali za jego długi.

Czy faktycznie tak jest czy w każdym przypadku spadkobiercy unikną płacenia długów w przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Czy spadkobierca jest bezpieczny, jeśli spadkodawca zostawiając długi nie pozostawił majątku.

Aby powołać się na ograniczenie odpowiedzialności wynikające z dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza należy legitymować się spisem inwentarza lub samodzielnie sporządzonym wykazem inwentarza. Jest to dokument, z którego wynika stan majątkowy spadkodawcy czyli stan aktywów i pasywów majątku spadkowego.

Jeśli ze spisu z inwentarza wynika, iż stan masy czynnej czyli aktywów spadkowych wynosi „0” to odpowiedzialność twoja za długi będzie się równała „0”. Nie oznacza to jednak, że wierzyciele nie będą próbowali dochodzić od ciebie należnych im od spadkodawcy wierzytelności. W takiej sytuacji musisz powołać się na dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza oraz przedłożyć spis z inwentrza.

Jak się więc okazuje spis z inwentarza to bardzo ważny dokument, o którym nie należy zapominać w przypadku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, gdy wiemy, że spadkodawca pozostawił długi.

Wniosek o sporządzenie spisu z inwentarza może pomóc ci przygotować kancelaria Radca Prawny Zamość znajdująca się przy Rynku Solnym w Zamościu. Zapraszamy


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *