Monika rozwiodła się z mężem, sąd wydał orzeczenie rozwiązujące małżeństwo jej i Piotra. Pewien etap został zakończony. W wyroku rozwodowym zostały rozstrzygnięte kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron, miejscem zamieszkania dzieci, obowiązkiem alimentacyjnym i innymi, o których sąd musiał rozstrzygnąć.

Najczęściej sąd w sprawie rozwodowej nie dokona podziału majątku wspólnego. Monika była zmęczona sprawą rozwodową. Myśl, o kolejnej sprawie sądowej tym razem o podział majątku wspólnego przyprawiała ją o ból głowy.

Jako, że sprawa o podział majątku wspólnego po rozwodzie może toczyć się nawet wiele lat po rozwiązaniu małżeństwa Monika postanowiła odpocząć od sądów. Niestety Monice pozostał do spłaty kredyt zaciągnięty wspólnie z byłym mężem podczas trwania małżeństwa i na potrzeby związane z potrzebami rodziny.

Po rozwodzie okazało się, że były mąż nie spłaca kredytu, Monika, która dobrze zarabiała postanowiła spłacić kredyt w całości, aby nie narażać się na problemy prawne.

Monika zwróciła się do męża, aby oddał jej przypadającą na niego kwotę kredytu spłaconą bankowi, ale mąż wykręcał się brakiem środków i problemami z pracą.

Kredyt, który spłaciła Monika nie był mały, były mąż znalazł z czasem pracę, ale nie kwapił się, aby zwrócić Monice część pieniędzy. Mijał czas a sytuacja byłego męża była coraz lepsza podczas, gdy Monika straciła dobrze płatną pracę.

Od rozwodu upłynęło już kilka lat, małżonkowie nieformalnie podzielili ruchomości, które stanowiły ich majątek wspólny, a poza tym rzeczy te zasadniczo straciły na wartości. Okazało się, że w zasadzie wniosek o podział majątku wspólnego jest bez sensu, gdyż nie było już co dzielić.

Ale, ale pomyślała Monika i przypomniała sobie o kredycie, który w całości spłaciła tuż po rozwodzie. Szukając informacji po internecie natknęła się na informacje, iż po rozwodzie rozliczenia spłaconego długu można dochodzić tylko podczas podziału majątku wspólnego. Jednak Monika nie miała już wspólnego majątku z byłym mężem, a dobrowolnie mąż nie chciał nic jej oddać.

Monika na szczęście będzie mogła dochodzić od byłego męża zwrotu spłaconej za niego części kredytu, jeśli złoży przeciwko byłemu mężowi pozew o zapłatę.

Faktem jest, że sprawa o podział majątku wspólnego po rozwodzie ma pierwszeństwo przed innymi sprawami i roszczeniami, które mogą wynikać z uprzedniej wspólnoty małżonków. I sąd, który otrzyma pozew o zapłatę powinien sprawdzić czy nie toczy się sprawa o podział majątku.

W przypadku, gdy okaże się, że były mąż Moniki nie zainicjował postępowania o podział majątku wspólnego, sąd rozpozna roszczenie Moniki w procesie i zasądzi stosowną jej spłatę.

Sprawy takie, jak opisana lub podobne na co dzień rozwiązujemy w kancelarii Radca Prawny Zamość przy Rynku Solnym 1. Nie zawsze są to sprawy oczywiste, tym bardzie przydaje się praktyczna wiedza i doświadczenie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *