Tarcza przewiduje dwie formy pomocy w formie dofinansowania:

1) Dofinansowanie wynagrodzeń w związku z przestojem

2) Dofinansowanie – obniżenie etatu

To, z jakich rozwiązań warto skorzystać, każdy pracodawca powinien rozważyć indywidualnie. Co do zasady, jeśli pracownicy nie świadczą pracy, pracodawca może skorzystać z przestoju ekonomicznego, jeśli jednak pracownicy wykonują pracę (choćby zdalnie), pracodawca może obniżyć im wymiar etatu. Tarcza antykryzysowa dopuszcza możliwość korzystania z tych dwóch mechanizmów w jednej firmie, jeśli jest to zasadne.

Tarcza antykryzysowa przewiduje dwie formy pomocy dla pracodawców w formie dofinansowania: 

Przykład nr 1 _ pracownicy świadczą pracę zdalną ( w mniejszym zakresie) – można rozważyć obniżenie wymiaru etatów, gdyż pracownicy w tym przykładzie pracują w pełnym wymiarze.

Przedsiębiorca w myśl nowych przepisów może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu , z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przykład nr 2 – pracownicy świadczą pracę w  wymiarze 0,5 czasu pracy oraz aktualnie nie świadczą pracy – z uwagi na te dwa fakty (wymiar czasu pracy można obniżyć max do 0,5) oraz z uwagi na fakt, że pracownicy faktycznie nie świadczą pracy zasadne będzie rozważenie przestoju ekonomicznego; wynagrodzenie byłoby tutaj należne w wysokości 50% nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca ma prawo zarządzić przestój ekonomiczny:

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Wynagrodzenie za czas przestoju będzie dofinansowane do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł w 2020 roku (2600 zł brutto – minimalna krajowa). 

Pracodawca ma prawo do obniżenia etatów. 

Przedsiębiorca w myśl nowych przepisów może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ważne

Aby wprowadzić przestój lub obniżyć wymiar czasu pracy potrzebna jest zgoda związków zawodowych lub przedstawicieli oraz zawarcie porozumienia. Pracodawca nie ma możliwości wprowadzenia zmian samodzielnie.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, zlecenia, świadczenia usług w okresie pobierania świadczeń oraz po okresie pobierania świadczeń nie dłużej niż 3 miesiące.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *