Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką nie należy do najłatwiejszych, dlatego tak istotna jest wiedza dotycząca przewidzianej prawem procedury postępowania upadłościowego.

Tematem dzisiejszego wpisu jest relacja pomiędzy egzekucją komorniczą a upadłością konsumencką.

@T. Gola       Zamość

Po pierwsze wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych – niezależnie od ich ilości – nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, nawet w przypadku zajęcia przez komornika poszczególnych składników majątku konsumenta. Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony a upadłość konsumencka ogłoszona.

Powyższe wynika z zasady, że upadłość konsumencka ma  pierwszeństwo przed postępowaniem egzekucyjnym.

Po wtóre postępowanie egzekucyjne  wszczęte przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej a dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości,  ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa.

Wobec powyższego nawet, gdy Twoje długi są już egzekwowane przez komornika masz prawo ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *