Kiedy pracodawca i pracownik chcą się rozstać mają dość sporo możliwości prawnych, aby w sposób sformalizowany zakończyć swoją współpracę. Jak wiesz umowę o pracę może rozwiązać tak pracownik jak i pracodawca, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez jego winy np. z powodu przedłużającej się nieobecności z powodu choroby.

Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć jak rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Tej formy rozwiązania stosunku pracy nie przewiduje kodeks pracy. Jednakże jak wiesz w praktyce dość często zdarza się, że strony wybierają taką formę i jest ona prawnie dopuszczalna w stosunkach pracy. Czy są tu jakieś pułapki, dla pracownika lub pracodawcy. Niestety zdarza się, że taki tryb, chociaż przez niektórych uważany za niekolizyjny, może okazać się problematyczny.

Pracownik powinien uważać na taką formę rozwiązania umowy o pracę, gdy nie ma innej pracy i zależy mu na uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli osoba bezrobotna, w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy, rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych.

A czy dla pracodawcy porozumienie może okazać się rozwiązaniem kłopotliwym. Niestety bywa, że pracownik po zawarciu takiego porozumienia może je podważyć powołując się na błąd czynności prawnej lub groźbę bezprawną podnosząc, że został do zawarcia porozumienia zmuszony.

Wielu pracodawców uważa, iż mając podpisany przez pracownika „papier” o zgodzie na rozwiązanie umowy za porozumieniem są bezpieczni. Niestety nie zawsze tak jest i rzeczywiście niekiedy może dojść do podważenia porozumienia.

Jeśli pracownik udowodni, że został zmuszony do zawarcia porozumienia poprzez wywarcie na nim presji na pracowniku, aby takie porozumienie zawarł, gdyż w przeciwnym wypadku pracodawca zwolni pracownika dyscyplinarnie.

Z drugiej strony jak zatem traktować przekazanie pracownikowi informacji o dyscyplinarnym rozwiązaniu stosunku pracy. Jak uniknąć ryzyka zarzutu o wywieraniu presji taką informacją.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym ocena przekazania informacji o dyscyplinarnym rozwiązaniu stosunku pracy zależy od tego czy celem przekazanie informacji było wymuszenie w ten sposób na pracowniku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem.

Jeśli natomiast pracodawca rzeczywiście miał zamiar rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym i przekazanie o tym informacji nie stanowiło pretekstu czy sposobu wymuszenia zgody na zawarcie porozumienia to takie zachowanie pracodawcy należy uznać za prawidłowe.

Nie można stawiać znaku równości między poinformowaniem pracownika o zamiarze rozwiązanie z nim umowy o pracę a groźbą. Nie mniej jednak ostateczna ocena tego problemu uzależniona jest od okoliczności każdej sprawy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zapytaj prawnika, aby nie narażać się niepotrzebne na długotrwały proces sądowy i konieczność podjęcia obrony w sądzie.

Nasza kancelaria zajmuje się doradzaniem również w tego typu sprawach, jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami : Rynek Solny 1 w Zamościu, nr tel. 506 409 619


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *