Do naszej Kancelarii w Zamościu przy Rynku Solnym przychodzą różni klienci, najczęściej szukający pomocy prawnej w rozwiązaniu problemów, które ich spotkały. Nie tak dawno zjawił się klient, któremu pracodawca odmówił uznania zdarzenia w pracy za wypadek.

Takie sytuacje wbrew pozorom nie zdarzają się tak rzadko. Wypadki w pracy się zdarzają, wówczas pracodawca obowiązany jest do podjęcia szeregu czynności w tym do zbadania okoliczności wypadku i przygotowania protokołu powypadkowego. Jednak w takim protokole pracodawca może nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy.

W przypadku, gdy pracodawca nie uzna w protokole powypadkowym zdarzenia za wypadek przy pracy ZUS odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Odmowa wypłaty świadczeń następuje w formie decyzji. 

Od decyzji ZUS odmawiającej przyznania świadczeń przysługuje odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych. W ramach tego postępowania można skorygować braki protokołu powypadkowego, które doprowadziły do odmowy przyznania świadczeń. W szczególności możliwe jest także ustalenie, że zdarzenie miało – wbrew treści protokołu – cechy wypadku przy pracy. 

Możliwe jest również skierowanie do sądu pracy powództwa o ustalenie, iż zdarzenia w pracy miało cechy wypadku przy pracy. Bardziej godne polecenia wydaje się kierowanie do ZUS żądania przyznania świadczeń w związku z wypadkiem, nawet jeśli protokół zawiera wady. Zapewnia to bowiem szybsze rozstrzygnięcie na drodze bezpośrednio umożliwiającej nabycie świadczeń.

Uległeś wypadkowi w pracy i pracodawca nie uznał tego wypadku, możesz podjąć kroki prawne, które mogą zmienić decyzję pracodawcy. Masz wątpliwości lub potrzebujesz wsparcia w tym temacie zapraszam do skorzystania z usług mojej Kancelarii.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *