Dzisiaj o rozwiązaniu umowy na czas nieokreślony, czy jest to możliwe a jeśli tak to kiedy i jakie warunki powinny być spełnione, aby było to zgodne z prawem.

Stosunek pracy oparty na podstawie umowy o pracę zawartej również na czas nieokreślony może zostać rozwiązany. Jak wiadomo najłatwiej rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny i czas określony, gdyż pracodawca takiego rozwiązania nie musi uzasadniać, wystarczające będzie oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu doręczone pracownikowi.

Trochę inaczej rzeczy się mają z umową zawartą na czas nieokreślony, której wypowiedzenie musi być uzasadnione. Pracodawca w piśmie wypowiadającym umowę musi wskazać konkretną przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Wydawałoby się, że w praktyce błędy formalne popełnione w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zdarzają się rzadko. W życiu jednak okazuje się, że wciąż można spotkać wypowiedzenia umowy, które nie zawierają konkretnej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub wskazują przyczynę, ale ogólnie i lakonicznie. Wypowiedzenia takie jako główną przyczynę wskazują np. utratę zaufania lub ogólnie nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika.

Utrata zaufania może być przyczyną uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy, może być również wskazana w treści wypowiedzenia umowy, jednak przyczyna ta powinna być skonkretyzowana. Pracodawca powinien wskazać w piśmie dlaczego utracił zaufanie do pracownika, co konkretnie pracownik zrobił lub czego nie zrobił, co stanowi przyczynę wypowiedzenia.

Reasumując wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony powinno jasno, konkretnie i precyzyjnie wskazywać przyczynę je uzasadniającą. Jednak nie oznacza to, że należy w wypowiedzeniu wskazać wszystkie najdrobniejsze szczegóły i drobiazgowo opisywać wszystkie zdarzenia, które zaszły. Należy zachować zdrowy rozsądek i wskazać fakty, które przede wszystkim pracownikowi będę znane i do których będzie mógł się odnieść w przypadku, gdyby chciał podjąć obronę swoich racji w sądzie.

Wypowiedzenie umowy o pracę i dla pracodawcy i pracownika nie jest czymś przyjemnym i łatwym stąd w dalszym ciągu błędy popełniane w tych sytuacjach. Z uwagi na wagę zdarzenia tak pracodawca jak i pracownik powinien poradzić się adwokata lub radcy prawnego. Pracodawca, aby przygotować wypowiedzenie zgodne z prawem a pracownik, gdy chciałby zakwestionować wypowiedzenie i wnieść odwołanie do sądu pracy.

Porady w sprawach prawa pracy uzyskasz w naszej Kancelarii w Zamościu (Rynek Solny 1, z tyłu za Ratuszem).

Kategorie: Prawo pracy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *