Kancelaria Radcy Prawnego znajduje się 50 metrów z tyłu za ratuszem. Adres : Zamość , Rynek Solny 1.

Prowadząc działalność gospodarczą często mamy do czynienia z nieterminowym regulowaniem płatności lub sytuacją zupełnego jej braku. Dochodzenie należności to często poważny problem, z którym muszą poradzić sobie przedsiębiorcy. Jeśli właścicielowi firmy nie uda się porozumieć z dłużnikiem musi on dochodzić należności na drodze postępowania sądowego W ramach czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności Kancelaria Radcy Prawnego w Zamościu przy ul Solnej 1 oferuje : 1. Przygotowanie oraz wysłanie do dłużnika przed sądowego wezwania do zapłaty, oraz jeśli będzie tak potrzeba – reprezentację w trakcie negocjacji dotyczących dobrowolnej spłaty zadłużenia, przygotowanie treści ugody pozasądowej, 2. Przygotowanie pozwu o zapłatę należności, reprezentację procesową na każdym etapie postępowania, czynności prowadzące do zabezpieczenia dochodzonej wierzytelności w przypadku grożącej niewypłacalności dłużnika, 3. Sporządzenie wniosku egzekucyjnego i reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego, 4. Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna – podjecie czynności zmierzających do wyegzekwowania zadłużenia od innych podmiotów np. dłużników solidarnych czy członków zarządu sp. z o.o. 5. Sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną tzw. skarga pauliańska.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *