Zgodnie z prawem w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania

zormianskiej 11r

Ulica Ormiańska. Przy tej ulicy znajduje się budynek sądu w Zamościu.

Jeśli cel urlopu wychowawczego jest zachowany (ponieważ pracownik sprawuje osobiście opiekę nad dzieckiem), to pracownik może podjąć aktywność zarobkową lub inną, oraz naukę lub szkolenie. Podjęcie przez pracownika pracy nie zmienia jego statusu i wciąż przebywa on na urlopie wychowawczym.

Pracownik ma natomiast obowiązek powstrzymania się od pracy zarobkowej lub innej działalności, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki. Podjęcie takiej działalności oznacza rezygnację z urlopu, a w konsekwencji pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o gotowości powrotu do pracy (rezygnacji z urlopu). Także w Zamościu radca prawny często spotyka sie z poodobnymi sytuacjami

Pracownik nie ma obowiązku zawiadomienia o zamiarze podjęcia dodatkowej pracy czy działalności, natomiast jej podjęcie, jeśli uniemożliwia opiekę nad dzieckiem, skutkuje obowiązkiem zgłoszenia pracodawcy gotowości powrotu do pracy.


1 komentarz

Ubuntu VPS · 11 maja, 2016 o 12:49 am

Witam pracuje na urlopie wychowawczym i staram sie o dodatek na moje bliznieta natomiast Panie w gminie stwierdzily ze to moze byc tylko praca ktora wykonuje w domu. Czy przepisy to precyzuja ?

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *